Atos, en ledande leverantör av digitala tjänster med över 100,000 experter världen över och med huvudkontor i Paris, har en ambitiös tillväxtstrategi och avser att öka sin närvaro på marknaden markant inom de närmsta två till tre åren.

– Norden kommer att vara en väldigt viktig marknad för Atos, och vi tar nu ett seriöst kliv framåt. Vi ser ett växande behov hos våra kunder i Norden som söker en pålitlig partner som hjälper dem att lyckas med sina digitaliseringssatsningar. Vi är nu i en tid då alla företag måste satsa på digitalisering om man vill vara relevant på marknaden, säger Harri Saikkonen Managing Director Atos Nordics.

ab harri

– Atos är en europeisk och global ledare inom digital transformation och vi ser en hög potential i den nordiska regionen tack vare marknaden är redo och väldigt öppen för att utvecklas digitalt. Följaktligen gör vi stora investeringar för att bli en av ledarna i Norden. Med vår expertis inom big data, cloud, cybersecurity, digital workplace och quantum computing kan vi hjälpa kunder att accelerera sin digitala utveckling, säger Harri Saikkonen.

Ny Country Manager för Sverige
Atos tar sin nordiska strategi på allvar och ökar sin kapacitet på vissa nyckelpositioner i Norden. I Sverige har man tillsatt Jennie Broström Lundmark som country manager. Jennie kommer att driva den nordiska strategin med start i december, 2017. Jennie Broström Lundmark har många års erfarenhet av den nordiska och internationella IT-industrin och hon lyfter fram att Atos har en unik möjlighet på den nordiska marknaden.

ab jenni

– Atos i Sverige och i Norden har en tydlig fördel att vara både små och stora samtidigt. Atos har mer flexibilitet och en betydligt lägre kostnadsbas än sina större och dyrare konkurrenter. Samtidigt är Atos det femte största IT företaget i världen, vilket innebär att man har en förstklassig plattform och en enorm grupp av experter världen över som kan utnyttjas när Atos kunder har behov. Denna kombination av flexibilitet och kapacitet av världsklass kommer att gynna Atos nordiska kunder, säger Jennie Broström Lundmark.

Stora marknadsförändringar väntas
Harri Saikkonen förutspår en dramatisk förändring i hela IT-industrin inom de kommande tre till fem åren tack vare den snabba utvecklingen av molnbaserade tjänster och teknologier som Al, Robotics, Big Data Analytics och Quantum Computing. Eftersom de nordiska länderna är föregångare inom digitalisering kommer regionen vara en av de första i världen att uppleva stora förändringar. Harri Saikkonen förklarar att dessa dramatiska förändringar medför nya möjligheter på marknaden.

– Atos har potentialen att göra ett intryck på den nordiska marknaden av flera anledningar: I Norden kan vi bli en utmanare tack vare att på vi inte har stora datacenter eller tusentals anställda som vi behöver skydda. Istället kan vi vara flexibla och erbjuda våra kunder nya innovativa tankesätt, förklarar han.

– Atos är för närvarande den enda europeiska IT-aktören som erbjuder HPC (High Performance Computing) funktioner. Vi investerar redan i quantum computing och har skapat de första Quantum Learning Maskinerna som våra kunder kan börja utforska.

Saikkonen lyfter också fram vikten av att Atos är ett europeiskt företag med en grundläggande förståelse för såväl den europeiska som den nordiska marknaden, något som skiljer företaget från sina största konkurrenter.

Worldline investerar i den nordiska marknaden
Worldline, en av Europas ledande leverantörer av betalningslösningar och tjänster till banker, ingår också i Atos-koncernen. Worldline initierade sin nya nordiska strategi i början av 2017 när VD:n Gilles Grapinet uppgav att Worldline såg stora möjligheter i en starkare närvaro i Norden och därmed började göra betydande investeringar.

Sedan dess har Wordline lyckats väcka stort intresse på den nordiska marknaden. Harri Saikkonen ser Worldline’s framgång som ett tydligt tecken på att Atos-koncernens inställning till digital transformation är rätt för nordiska kunder.

ab atos bild

– Worldlines främsta fokus är naturligtvis de nordiska bankerna. Atos riktar in sig mer brett även om vi levererar säkerhetslösningar till flera nordiska banker. Men vår tankegång och fokus på innovativa lösningar där kunden är i fokus är karakteristiska för både Worldline och Atos i den nordiska satsningen, säger Harri Saikkonen.

Worldlines strategi för tillväxt stöds också av de senaste förvärven i Norden och Baltikum.

Om Atos:
Atos SE (Societas Europaea) är en ledande aktör inom digital service med en årsomsättning på ungefär €12 miljarder och ungefär 100 000 anställda i 72 länder. Gruppen ger service till en global kundbas, erbjuder konsult- & systemintegrationsservice, administrativ service & BPO, molndrift, Stordata- & Cyber-säkerhetslösningar, såväl som en transaktionsservice via Worldline, europeisk ledande aktör för betalnings- och transaktionstjänstemarknaden. Med sin breda teknologiska expertis och kunskap i branschen, arbetar gruppen med kunder över flera olika affärsområden, inom t ex försvarsindustrin, finansiell service, hälsa, tillverkning, media, allmännyttan, offentliga sektorn, detaljhandel, telekommunikation och transport.
Atos fokuserar på framgångsledande affärsteknologi och hjälper organisationer att framtidsanpassas. Gruppen är global IT-partner för de Olympiska & Paralympiska Spelen och är noterad på Euronext Paris-börsen. Atos innefattar varumärkena Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify och Worldline.

Redaktionen