Alfa Laval har tagit en order för leverans av en processlösning till ett sojabönoljeraffinaderi i Brasilien. Ordern är värd ca 125 miljoner kronor och bokades sent i juni inom affärsenheten Food Systems i Food & Water-divisionen . Leverans beräknas ske under 2018.

Alfa Lavals processlösning består av olika typer av utrustning, såsom höghastighetsseparatorer och värmeväxlare, som kommer att installeras i en anläggning där sojabönor raffineras till matolja. Ordern inkluderar även ett serviceavtal.

– Det är mycket glädjande att kunna tillkännage denna stora order från ett av de största jordbruksnäringskooperativen i Latinamerika, säger Nish Patel, chef för Food & Water-divisionen inom Alfa Laval. Vår beprövade teknik är driftsäker och effektiv och uppfyller de höga krav som ställs av kunder inom livsmedelsindustrin.

Redaktionen