I dag träffar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Polismyndigheten, SJ, Trafikverket med flera för ett rundabordssamtal för att diskutera hur man kan samarbeta för att trygga landets stationsmiljöer för vardagsresenärer.

I november besökte statsminister Stefan Löfven och infrastrukturminister Tomas Eneroth Uppsala Resecentrum.   I samband med besöket bjöd infrastrukturministern in berörda aktörer till ett rundabordssamtal som i dag äger rum.

– Jag ser fram emot mötet och det är viktigt att alla inblandade parter för en gemensam dialog för att vi ska uppnå större trygghet på våra stationer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

ab aktorer

Inbjudna aktörer är: Trafikverket, Branschföreningen tågoperatörerna, SJ, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Jernhusen, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Boverket, Brottsförebygganderådet (Brå) och Nätverket Säkraplatser.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/ Regeringskansliet
Redaktionen