AF Gruppen har valts som entreprenör av Joh. Johanson Kaffe AS för att bygga en ny kaffeförädlingsanläggning med besöks- och utbildningscenter för kaffe i Vestby kommun, Akershus.

Den nya anläggningen är på 9 450 m2 med tillhörande utomhusanläggning.

Kontraktet är en totalentreprenad och har ett värde av 250 MNOK exkl. moms.
Arbetet inleds i januari 2018 och byggnaden kommer att vara färdig i september 2019. Kontraktet måste först godkännas av styrelsen för Joh. Johansson Kaffe AS.

ab kaffe

Totalentreprenaden omfattar byggande av själva fabriken, tekniska installationer, solcellsanläggning och utomhusanläggning. Byggnaden ska ha en hög miljöprofil och byggas i massivträ samt certifieras som Breeam Excellent.

– Vår byggverksamhet i Østfold har arbetat systematiskt med att etablera en större verksamhet i Follo-regionen. Tillsammans med kunden ser vi fram emot att få förverkliga ett spännande och modernt projekt med hög miljöprofil, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

Redaktionen