Kraftsystem för högspänd likström (HVDC) ska överföra elkraft mer än 200 kilometer från land till oljeplattformar till havs vid Statoils oljefält Johan Sverdrup

ABB har tagit hem en order på system och utrustning till två HVDC omriktarstationer som ska ansluta det nyligen upptäckta oljefälet Johan Sverdrup i Nordsjön med elnätet i land. Beställare är Statoil. Ordern bokades i första kvartalet 2015.

Oljeproduktion vid Johan Sverdrup, som ligger väster om Stavanger på den norska kontinentalsockeln, väntas starta i slutet av 2019. Full produktion beräknas uppgå till 550 000-650 000 fat oljeekvivalenter per dag, vilket kommer att motsvara 40 procent av hela produktionen från den norska kontinentalsockeln. De fyra plattformarna i den första fasen i projektet ska få sin kraftförsörjning helt och hållet från land via HVDC-länken levererad av ABB. Den första fasen av investeringarna för kraftförsörjning från land kommer att möjliggöra framtida utveckling av Johan Sverdrup, såväl som av andra oljefält vid Utsira High fram till 2022.

– Vi är mycket glada att få fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Statoil genom att leverera den tredje HVDC-länken för kraftförsörjning från land, säger Peter Terwiesch, global chef för ABB:s division Process Automation.

– Att använda el från land för att driva oljeplattformar gör att Statoil slipper generera lokal el med gasturbiner och minskar sina koldioxidutsläpp, såväl som drift- och underhållskostnader, betydligt. Denna order betonar ABB:s omfattande erbjudande inom hela värdekedjan för olja och gas och belyser vårt fokus på att accelerera organisk tillväxt genom att öka vårt kundfokus, fortsätter Peter Terwiesch.

ABB ska konstruera, tillverka, leverera och driftsätta utrustning till två ±80 kV 100 MW högspända omriktarstationer. En ska placeras på land vid Haugsneset där den ska omvandla växelström (AC) från nätet till högspänd likström (DC) som därmed kan transporteras effektivt 200 kilometer ut till den andra stationen placerad på en av oljeplattformarna. Där omvandlas likströmmen tillbaka till växelström och distribueras till resten av fältet.

ABB:s lösning ska använda VSC-teknik (voltage sourced converter), kallad HVDC Light, som bidrar till flexibel elöverföring över långa avstånd. Denna teknik har hjälpt ABB att ta hem alla fyra order på HVDC-system för kraftanslutning från land som hittills har levererats i Nordsjön, nämligen Statoils Troll A, compressor 1 och 2, levererat 2005; BP:s fält Valhall, levererat 2011; Troll A 3 och 4, leverans pågår; och nu Johan Sverdrup.

ABB var först med att utveckla teknik för överföring av högspänd likström (HVDC) för 60 år sedan och har levererat runt 100 sådana projekt med en sammanlagd installerad kapacitet av 120 GW, motsvarande runt hälften av den globala installerade basen. Under 1990-talet vidareutvecklade ABB tekniken med hjälp av spänningsstyva strömriktare (voltage sourced converters), en teknikgenombrott som döptes till HVDC Light.

Kraftlänkar med VS C-HVDC-teknik används i ökad utsträckning för anslutning av avlägsna förnybara energikällor till konsumtionstäta regioner, sammankoppling av elnät över nationsgränser, elförsörjning av oljeplattformar från land och inmatning av el till tätbebyggda stadskärnor.