Förrådskoncernen 24Storage konkurrenten Lagringen i Vallentuna. Lagringen i Vallentuna är en befintlig förrådsanläggning med knappt 200 kunder. Tillträdet skede den 1 februari. Med förvärvet har 24Storage nu 15 anläggningar runt om i Sverige.

Vallentuna är en snabbt växande kommun cirka två mil utanför Stockholm. Kommunen har idag cirka 33 000 invånare och har en estimerat långvarig tillväxtfas. 24Storage förvärvar nu konkurrenten Lagringen i Vallentuna AB som kommer heta 24Storage Vallentuna Bällsta och innehar därmed totalt sju anläggningar runt om i Stockholmsområdet.

– Vallentuna är ett av de mest intressanta områdena i Stockholmsregionen, eftersom det på sikt kommer att växa samman med Täby. Förvärvet i Vallentuna kompletterar vår befintliga portfölj på ett mycket bra sätt och vi ser naturligtvis en stor potential i förvärvet, säger Michael Fogelberg, VD och grundare av 24Storage.

ab 24 stor
Den förvärvade förrådsanläggningen kommer att ha en uthyrningsbar yta om 1 500 kvadratmeter och knappt 200 kunder.

– Vår expansionsplan innefattar både förvärv och nyetableringar och vårt egenutvecklade affärssystem möjliggör att vi enkelt kan integrera andra aktörer utan att förlora fart. Under 2017 positionerade vi oss som näst störst i den svenska branschen, enligt den internationella branschorganisationen. Vår långsiktiga plan är naturligtvis att bli störst i Sverige, säger Michael Fogelberg.

Redaktionen